พิธีมอบใบอนุมัติบัตรออร์โธปิดิกส์เด็ก โรงแรม royal cliff พัทยา ชลบุรี

บรรยาย   22 ตุลาคม2565. กิจกรรมประชุมประจำปีของอนุสาขา  และ พิธีมอบใบอนุมัติบัตรออร์โธปิดิกส์เด็ก ณ ห้องพัทยา1 ศูนย์ประชุม PEACH  โรงแรม royal cliff พัทยา  ชลบุรี


Gallery